PanterGroep
uw arbodienst

PanterGroep is een landelijke, gecertificeerde arbodienst. Wij ondersteunen werkgever en werknemer met bruikbare adviezen, gericht op het voorkomen en beperken van verzuim. Duurzaam en gezond aan het werk!

PanterGroep; deskundig, met focus op preventie

 

PanterGroep is een landelijke, gecertificeerde arbodienst. Door inzicht in de risico’s en preventie pakken we samen met u het verzuim aan. Kosten, vergrijzing en schaarste op de arbeidsmarkt zorgen ervoor dat het duurzaam inzetbaar houden van uw mensen steeds belangrijker wordt. Verzuim voorkomen en snel aanpakken is dus van groot belang. Wij ondersteunen werkgever en werknemer met bruikbare adviezen, gericht op duurzaam en gezond aan het werk zijn.

Diensten

Verzuimbegeleiding

Wet Verbetering Poortwachter, probleemanalyse, preventie, ziekteverzuimregistratie, RI&E,  42e weeksmelding, privacy, tweede spoor re-integratie. Allerlei zaken waar u mee te maken heeft.

Lees Verder

RI&E

Met onze risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) maken we voor u inzichtelijk welke gezondheids- en veiligheidsrisico’s de werkzaamheden in uw bedrijf met zich meebrengen. Dat is het startpunt om vorm te geven aan preventie.

Lees Verder

PMO

Uw medewerkers worden zich door deelname aan het PMO (preventief medisch onderzoek) bewuster van de invloed die werk en gezondheid op elkaar hebben, en krijgen adviezen om verantwoord om te gaan met eventuele gezondheidsklachten en risico’s in hun werk.

Lees Verder

Bent u op zoek naar een nieuwe arbodienst?

Met PanterGroep kiest u voor een gecertificeerde, landelijk werkende arbodienst.

Bekijk ons aanbod

Basiscontract

Als u alleen het Basiscontract bij ons afneemt dan zorgen we ervoor dat u daarmee voldoet aan de minimale eisen vanuit de Arbowet.

U zorgt er hiermee voor dat u bent aangesloten bij een gecertificeerde arbodienst en krijgt toegang, zoals de wetgever eist, tot bedrijfsarts en kerndeskundigen.

Lees verder

Basiscontract Plus

Met dit abonnement krijgt u, naast de elementen uit het Basiscontract, de beschikking over een casemanager die werknemer, leidinggevende en P&O begeleidt.

U doet bij ons een ziekmelding en vanaf dat moment starten wij de begeleiding.

Lees verder

Over Ons

Al onze medewerkers, waaronder casemanagers, arbeidsdeskundigen, veiligheidskundigen, bedrijfsartsen etc  zijn in vaste dienst waardoor de continuïteit van onze dienstverlening aan werkgevers en hun medewerkers geborgd is.

Lees verder