Basiscontract

Volgens de Arbowet moet iedere werkgever een Basiscontract afsluiten met een gecertificeerde arbodienst. Bij ons kunt u kiezen uit 2 abonnementsvormen. Als u een contract afsluit met PanterGroep zorgen wij ervoor dat u aan wetgeving voldoet. Daarmee voorkomt u flinke boetes. En bent u een grotere werkgever en wilt u maatwerkafspraken maken dan gaan we daar graag met u over in gesprek.

Abonnement Basiscontract 

Als u alleen het Basiscontract bij ons afneemt dan zorgen we ervoor dat u daarmee voldoet aan de minimale eisen vanuit de Arbowet.

U zorgt er hiermee voor dat u bent aangesloten bij een gecertificeerde arbodienst en krijgt toegang, zoals de wetgever eist, tot bedrijfsarts en kerndeskundigen. Ook regelen we de mogelijkheid van een open spreekuur en second opinion voor uw medewerkers. Precies zoals de wet vereist.

U doet uw ziekmelding in webbased verzuimregistratiesysteem. Wij bewaken de termijn dat er na 6 weken een Probleem Analyse wordt opgesteld. Met uw vragen over de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) kunt u terecht bij een van onze casemanagers.

Abonnement Basiscontract Plus

Met dit abonnement krijgt u, naast de elementen uit het Basiscontract, de beschikking over een casemanager die werknemer, leidinggevende en P&O begeleidt. U doet bij ons een ziekmelding en vanaf dat moment starten wij de begeleiding.

In overleg met u natuurlijk zorgen wij ervoor dat wetgeving wordt gevolgd maar ook dat we constant kijken wat er nodig is om medewerker zo snel mogelijk weer gezond aan het werk te krijgen. Ook eventueel overleg van casemanager met het UWV hoort erbij.

De werkzaamheden van de casemanager zijn inclusief. Andere activiteiten, zoals bijvoorbeeld de inzet van de bedrijfsarts, worden apart in rekening gebracht. Dat zorgt voor transparantie en u betaalt alleen voor wat u daadwerkelijk heeft afgenomen.