Verzuimbegeleiding

Wet Verbetering Poortwachter, probleemanalyse, preventie, ziekteverzuimregistratie, RI&E, 42e weeksmelding, privacy, tweede spoor re-integratie. Allerlei zaken waar u mee te maken heeft. En wanneer u als werkgever in gebreke blijft, wachten u zware sancties.

Lees verder

RI&E

Met onze risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) maken we voor u inzichtelijk welke gezondheids- en veiligheidsrisico’s de werkzaamheden in uw bedrijf met zich meebrengen. Dat is het startpunt om vorm te geven aan preventie.

Lees verder

PMO (Preventief Medisch Onderzoek)

Uw medewerkers worden zich door deelname aan het PMO (preventief medisch onderzoek) bewuster van de invloed die werk en gezondheid op elkaar hebben, en krijgen adviezen om verantwoord om te gaan met eventuele gezondheidsklachten en risico’s in hun werk.

Lees verder

AD onderzoek

De arbeidsdeskundige is een specialist op het gebied van mens, werk en inkomen. Hij adviseert leidinggevenden over de arbeidsmogelijkheden en terugkeer in een passende functie van arbeidsongeschikte medewerkers.

Lees verder

Heeft u een nieuwe arbodienst nodig? Bekijk hier onze abonnementen

Mediation

Vaak wordt verzuim veroorzaakt doordat werkgever en medewerker, soms tijdelijk, uiteenlopende verwachtingen over elkaar of over de uitvoering van het werk hebben.

Lees verder

Medische keuringen

Keuring nodig voor rijbewijs of voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Bij Pantergroep doen we dat via onze dochteronderneming Intermezzo. Zorgvuldig, eenvoudig en betrouwbaar verrichten ze verschillende soorten medisch onderzoek voor verzekeringsmaatschappijen, bedrijven en particulieren.

Lees verder

Trainingen

Verzuim effectief verminderen met een interactieve verzuimtraining op maat? Na onze praktische trainingen krijgt u als ondernemer of als leidinggevende meer grip op verzuimende en nog niet verzuimende medewerkers.

Lees verder

Second Opinion

Als een werknemer het niet eens is met het advies van zijn bedrijfsarts, dan kan de werknemer vragen om een second opinion van een andere bedrijfsarts. Deze bedrijfsarts moet werkzaam zijn bij een andere arbodienst.

Lees verder