De arbeidsdeskundige is een specialist op het gebied van mens, werk en inkomen. Hij adviseert leidinggevenden over de arbeidsmogelijkheden en terugkeer in een passende functie van arbeidsongeschikte medewerkers.

Het doel van een arbeidsdeskundige is altijd om snelle en duurzame terugkeer naar werk te realiseren en langdurige uitval te voorkomen. Hij coacht mensen bij het bereiken van reƫle doelen op het gebied van werk en inkomen.Vaak wordt een arbeidsdeskundig onderzoek op het eind van het eerste ziektejaar ingezet. Soms kan het verstandig zijn dit al eerder te doen want hoe eerder duidelijk is welke mogelijkheden een werknemer heeft om te werken, hoe eerder ook de juiste stappen kunnen worden gezet om ervoor te zorgen dat de werknemer weer aan het werk gaat. Het UWV hecht bij de WIA claimbeoordeling veel waarde aan de visie van de arbeidsdeskundige dus is belangrijk bij het voorkomen van claims.

De Wet Verbetering Poortwachter eist van de werkgever dat hij de re-integratiemogelijkheden van de verzuimende werknemer onderzoekt en uitvoering geeft aan de re-integratie (inspanningsverplichting). De werknemer is verplicht zijn medewerking daaraan te verlenen. Als er twijfel is over de re-integratiemogelijkheden van de verzuimende werknemer kan een onafhankelijk arbeidsdeskundig onderzoek uitsluitsel geven. Dit kan al na enkele weken verzuim zijn. Als duidelijk is, dat een werknemer niet in de eigen functie kan terugkeren en er ook geen passende functie bij de eigen werkgever is. Dan is er sprake van re-integratie tweede spoor (re-integratie bij een andere werkgever).

Aanpak

De aanpak van een arbeidsdeskundige bestaat uit drie stappen:

  • Is terugkeer naar eigen werk mogelijk is, al dan niet met aanpassingen van het werk en/of de werkplek?;
  • Is dat niet mogelijk, dan onderzoekt hij of terugkeer naar ander werk binnen de eigen organisatie mogelijk is, eventueel met werkplek-, functieaanpassingen of voorzieningen;
  • Een laatste stap is de advisering naar een andere functie in een andere organisatie (spoor 2).

Het onderzoek bestaat o.a. uit gesprek met de werknemer en de werkgever, werkplekbezoek, overleg met bedrijfsarts en opstellen rapportage met nabespreking.

Neem contact op

Wilt u weten hoe Pantergroep ondersteunt en de samenwerking zoekt om er gezamenlijk voor te zorgen dat uw medewerkers gezond kunnen blijven werken?

Ja, ik wil graag in gesprek met Pantergroep