Vaak wordt verzuim veroorzaakt doordat werkgever en medewerker, soms tijdelijk, uiteenlopende verwachtingen over elkaar of over de uitvoering van het werk hebben.

Voor werkgever en medewerker is het soms lastig om deze verwachtingen weer in balans te krijgen en kan er spanning in de werkrelatie optreden. Wanneer wij dit signaleren adviseren wij werkgever en medewerker om met elkaar in gesprek te gaan onder begeleiding van een deskundige, meestal een mediator.

In 1 of 2 gesprekken wordt er gewerkt aan de vertaling van het innemen van de eigen standpunten naar het gemeenschappelijke belang van zowel werkgever als werknemer. Of van het “gelijk hebben of krijgen” naar een gezamenlijke oplossing die voor alle partijen acceptabel is. Verzuim kan zo in een vroeg stadium voorkomen worden, of wanneer het verzuim zich al voordoet aanzienlijk verkort worden.

Neem contact op

Bent u op zoek naar een nieuwe arbo dienst?

Met Pantergroep kiest u voor een gecertificeerde, landelijk werkende arbodienst met 35 spreekuurlocaties.

Bekijk ons aanbod