Uw medewerkers worden zich door deelname aan het PMO (preventief medisch onderzoek) bewuster van de invloed die werk en gezondheid op elkaar hebben, en krijgen adviezen om verantwoord om te gaan met eventuele gezondheidsklachten en risico’s in hun werk.

Een PMO is een uitstekend instrument om vorm te kunnen geven aan preventie. Het is essentieel voor uw medewerkers en uw organisatie om zo grip te krijgen op verzuim en de belastbaarheid van uw medewerkers.

Tijdens het consult dat uitgevoerd wordt door een bedrijfsarts van Pantergroep krijgt uw medewerker mondeling advies over het werk, gezondheid en leefstijl. Tevens is er mogelijkheid voor uw medewerker om vragen te stellen over zijn/haar werk in relatie tot zijn/haar gezondheid.

Op basis van de resultaten krijgen uw medewerkers een persoonlijk advies, wat de medewerkers ontvangen in de vorm van een schriftelijke rapportage.

Als werkgever bent u verplicht om een PMO aan te bieden conform Arbowet artikel 18, werknemers beslissen zelf of zij hier aan deel willen nemen. Vanuit de uitgevoerde RI&E stellen wij het PMO in overleg met u samen.

Het onderstaande basisonderzoek wordt aangevuld met additionele onderzoeken die de belasting op de gezondheid van uw medewerker in kaart brengt. Deze additionele onderzoeken zijn aangepast aan de specifieke risico’s in het werk van uw medewerkers. Deze risico’s zijn in kaart gebracht met uw RI&E, dan kunt u bijvoorbeeld denken aan een audiometrie voor productiemedewerkers en een visustest voor beeldschermwerkers.

Voorstel onderzoek basis

  • Vragenlijst digitaal in te vullen door de deelnemer.
  • (met o.a. BRAVO-vragen over leefstijl, vragen over werkdruk en arbeidsbeleving)
  • Ingevulde vragenlijst bespreken met arts.
  • Biometrie (bloeddruk, lengte, gewicht en BMI).
  • Lichamelijk onderzoek door arts (o.a. onderzoek naar nek-, schouder- en armklachten).
  • Anamnese Bespreken van onderzoeksresultaten.
  • Geven van mondeling / schriftelijk advies.
  • Versturen van onderzoeksrapport naar de deelnemer.
Neem contact op

Bent u op zoek naar een nieuwe arbo dienst?

Met Pantergroep kiest u voor een gecertificeerde, landelijk werkende arbodienst met 35 spreekuurlocaties.

Bekijk ons aanbod