Verbetering van de arbeidsomstandigheden is essentieel om ziekteverzuim te voorkomen, efficiënter te werken en medewerkers te motiveren gezond en veilig te werken. Met de risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) maken we voor u inzichtelijk welke gezondheids- en veiligheidsrisico’s de werkzaamheden in uw bedrijf met zich meebrengen. Dat is het startpunt om vorm te geven aan preventie.

Om dit te bewerkstelligen maken we de RI&E samen met uw Preventiemedewerker en worden medewerkers actief bij het traject betrokken. De RI&E van Pantergroep draag in grote mate bij aan uw bedrijfscontinuïteit. In artikel 5 van de Arbowet staat dat u moet beschikken over een actuele RI&E. De RI&E van Pantergroep bestaat uit verschillende stappen die leiden naar een risico gestuurd plan van aanpak waar preventie centraal staat. De RI&E is geen doel op zich, maar een startpunt voor de verdere verbetering van de arbeidsomstandigheden en bedrijfscontinuïteit.

Op basis van de laatste inzichten op het gebied van arbeidsomstandigheden wordt de RI&E uitgevoerd, denk hierbij aan de huidige stand der techniek, ergonomie en arbeids- en bedrijfskunde. Natuurlijk nemen we oplossingen vanuit de branche mee in de uitvoering. Na de uitvoering van de Risico Inventarisatie & Evaluatie kan de Pantergroep u ondersteunen bij de uitvoering van het plan van aanpak zodat het een actueel document blijft conform Wet- en regelgeving. Het gehele traject wordt uitgevoerd door een kerndeskundige van Pantergroep zoals de Arbowet voorschrijft.

Heeft u nog geen Preventiemedewerker conform artikel 13 Arbowet aangesteld, dan kan de Kerndeskundige van Pantergroep tijdens het RI&E traject deze medewerker opleiden. De Professionals van Pantergroep werken samen met de Preventiemedewerker aan een gezonde en veilige werkomgeving binnen uw organisatie.

Neem contact op

Bent u op zoek naar een nieuwe arbo dienst?

Met Pantergroep kiest u voor een gecertificeerde, landelijk werkende arbodienst met 35 spreekuurlocaties.

Bekijk ons aanbod