Als een werknemer het niet eens is met het advies van zijn bedrijfsarts, dan kan de werknemer vragen om een second opinion van een andere bedrijfsarts. Deze bedrijfsarts moet werkzaam zijn bij een andere arbodienst.

Bedrijfsartsen moeten meewerken aan een verzoek om een second opinion, tenzij er zwaarwegende argumenten zijn om het niet te doen. Dat zal bijna nooit het geval zijn. De kosten voor de second opinion zijn voor rekening van de werkgever. De second opinion is erop gericht om de kwaliteit van de bedrijfsgezondheidszorg te verhogen en de werknemer meer zekerheid te geven over de juistheid en onafhankelijkheid van een advies. Wij werken samen met artsen van andere arbodiensten om een second opinion uit te laten voeren. PanterGroep kan zelf de second opinion uitvoeren als u geen klant van ons bent voor verzuimbegeleiding maar bij een andere arbodienst bent aangesloten.

De bedrijfsarts die het eerste advies heeft gegeven, stelt aan de second opinion bedrijfsarts alle relevante medische en andere informatie beschikbaar. Als de second opinion is uitgevoerd, bepaalt de werknemer of het advies aan de eerste bedrijfsarts wordt afgegeven. De eerste bedrijfsarts maakt binnen redelijke termijn gemotiveerd duidelijk of hij het advies niet, gedeeltelijk dan wel geheel overneemt. De second opinion is net als de ‘first’ opinion voor partijen niet bindend. De bedrijfsarts adviseert slechts. Het advies van de eerste bedrijfsarts blijft overigens wel geldig in de periode dat de second opinion nog niet is uitgevoerd.

De bedrijfsarts die het eerste advies heeft gegeven, stelt aan de second opinion bedrijfsarts alle relevante medische en andere informatie beschikbaar. Als de second opinion is uitgevoerd, bepaalt de werknemer of het advies aan de eerste bedrijfsarts wordt afgegeven. De eerste bedrijfsarts maakt binnen redelijke termijn gemotiveerd duidelijk of hij het advies niet, gedeeltelijk dan wel geheel overneemt. De second opinion is net als de ‘first’ opinion voor partijen niet bindend. De bedrijfsarts adviseert slechts. Het advies van de eerste bedrijfsarts blijft overigens wel geldig in de periode dat de second opinion nog niet is uitgevoerd.

Verschil met deskundigen oordeel van UWV

Deskundigenoordeel

Als een werknemer zich ziek meldt, is de bedrijfsarts bevoegd om een oordeel te geven over de vraag of een werknemer al dan niet in staat is om de werkzaamheden (deels) te hervatten. Het oordeel van de bedrijfsarts is slechts een advies. Iedere werkgever of werknemer die het niet eens is met dit advies kan bij het UWV een zogenaamd deskundigenoordeel aanvragen. Een deskundigenoordeel geeft antwoord op (één van) de volgende vragen:

  • Is de werknemer geschikt zijn eigen werk te doen?
  • Is passende arbeid aanwezig?
  • Komt werkgever zijn re-integratieverplichtingen na?
  • Komt werknemer zijn re-integratieverplichtingen na?

Bent u op zoek naar een nieuwe arbo dienst?

Met Pantergroep kiest u voor een gecertificeerde, landelijk werkende arbodienst met 35 spreekuurlocaties.

Bekijk ons aanbod