Klachten van zowel werkgever als werknemer kunnen door middel van het ‘Klachtenformulier’ of via een mail ingediend worden bij het secretariaat.

Het klachtenformulier kunt u aanvragen door een mail te sturen naar: secretariaat@pantergroep.nl. Of u kunt het HIER dowloaden.

Het ingevulde klachtenformulier of mail met uw klacht kan vervolgens naar de Panter Groep B.V. verzonden worden:

Per post : Panter Groep B.V., Dopheide 10, 9202 PB Drachten
Per e-mail : secretariaat@pantergroep.nl

De klacht wordt bij binnenkomst geregistreerd. De indiener van de klacht ontvangt hiervan per post een bevestiging binnen 7 dagen na ontvangst van de klacht.

Termijnen

Reactie op de klacht vindt in principe uiterlijk 3 weken na ontvangst plaats.

Uitzonderingen

Indien uw klacht zich toespitst op het advies van de bedrijfsarts dan wordt deze niet door ons in behandeling genomen. Hiervoor bestaat de mogelijkheid voor het aanvragen van:

  1. een second opinion deze linken naar de eigen pagina second opinion
  2. een deskundigenoordeel bij het UWV. Zie www.uwv.nl

Indien de klachtenafhandeling niet tot de gewenste afhandeling of gedragsverandering van de Arbodienst leidt, dan kan klager zich wenden tot de certificatie-instelling die het Certificaat Arbodienst heeft verstrekt. Dit is Det Norske Veritas, postbus 9599, 3007 AN Rotterdam.

13.04.03 KLACHTENREGLEMENT PANTERGROEP B.V. 5.0